IMIQ Advies is het Management Advies Bureau gespecialiseerd in het beoordelen van legionella preventie beleid en het borgen van beheer op locatie. De eigenaar is Monique Bastmeijer.

Als voormalig inspecteur bij de VROM Inspectie heeft zij als geen ander kennis van de verplichtingen vanuit huidige wet- en regelgeving op het gebied van preventie en bestrijding van legionella. Als voormalig projectleider alternatieve technieken bij de VROM-inspectie heeft zij bovendien alle kennis in huis over de voorwaarden voor de inzet van electro-chemische technieken.

Naast voornoemde wettelijke kennis heeft IMIQ Advies vele jaren praktijkervaring met betrekking tot de werking en de resultaten van de toepassing van alternatieve technieken. Een bijkomend maar belangrijk aandachtspunt betreft de praktische mogelijkheden van besparing op water- en energieverbruik die met goed werkende alternatieve technieken en/of pragmatisch legionella preventie beheer gecombineerd kunnen worden.

In de praktijk heeft IMIQ Advies ondervonden dat de legionellaproblematiek vaak wordt onderschat. De complexiteit van geldende wetgeving veroorzaakt onzekerheid over wat er moet en mag. Vanuit een onafhankelijke, op kennis gebaseerde aanpak, beoogt IMIQ Advies daarom de nodige motivatie en helderheid te bieden.