IMIQ Advies geeft de opdrachtgever een helder, onafhankelijk en gedegen advies geven op basis van een op locatie uit te voeren audit.

Voordelen voor de opdrachtgever zijn:

 1. Het verkrijgen van een onafhankelijk oordeel, waarbij de uitkomsten van de audit niet gestuurd worden door op de markt verkrijgbare diensten en producten;
 2. Het verkrijgen van een expert-judgment over  de mate waarin is voldaan aan de wettelijk gestelde eisen zoals ook toegepast door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
 3. Het verkrijgen van een gedegen inschatting van het oordeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
 4. Inzicht in het resultaat van de navolgende beleidsmatige keuzes:
  1. Nieuwbouw
  2. Minimalisatie beheerskosten
  3. Huur/verhuur verantwoordelijkheden
  4. ‘Plan-Do-Check-Act’: in welke mate is legionella beheer daadwerkelijk geborgd en
 5. Benchmark legionella beheerskosten:
  1. Regulier beheer
  2. Besmettingen
  3. Alternatieve technieken