Voorwaarden inzake aansprakelijkheid:

De op deze website beschreven diensten betreffen expert-judgements. Op basis van de expertise en ervaring van de adviseur wordt met zorg een zo goed mogelijk advies gegeven, maar uitdrukkelijk wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor directe, indirecte of andersoortige schade. Aan het advies en de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Door met IMIQ Advies samen te werken, aan IMIQ Advies opdracht te verlenen, of het advies van IMIQ Advies (ten dele of geheel) op te volgen aanvaardt men deze voorwaarden.